.: آقا سپهر تا این لحظه ، 5 ماه و 9 روز سن دارد :.