آقا سپهرآقا سپهر، تا این لحظه 1 سال و 7 ماه و 7 روز سن دارد

سپهر امید زندگی

شهریور 97

خیلی وقته که دلمشغولی ها و سر و کله زدن با گل پسر مجال سر زدن به اینجا رو بهم نداده...  خب گل پسر بزرگتر شده و خواسته هاش هم بیشتر... مثلا هر روز عصر شال و مانتو منو با شلوار خودش و میاره و میگه دد.  پا...  یعنی بریم دد پارک... از کمک کردناش تو کارای خونه هم نگم براتون...  نون و شیرینی و هر چی بهش میدم حتی آب رو پخش میکنه کف خونه به عشق جارو  کشیدن...  خودش میریزه و خودشم میگه: (جا) یعنی جارو بیاریم تمیزش کنیم اگرم به حرفش گوش ندم خودش وارد عمل میشه و میره جارو میاره...  یه وقتایی هم که هوس اب بازی میکنه صندلی رو هل میده تا دم ظرفشویی که مثلا واسم ظرف بشوره ولی در واقع خودشو می شوره خب ...
2 مهر 1397
1